tiistai 1. marraskuuta 2016

Moniavioisuuden historia 3: Yleiskatsaus

Tämä on osa artikkelisarjaa moniavioisuudesta mormonismissa. Teksti on jatkoa artikkelille Joseph Smithin nuoruuden ympäristö.

On yleisesti tiedossa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja Kristuksen Yhteisön (RLDS) jäsenille, että Joseph Smith Jr. harjoitti moniavioisuutta alkaen hänen ensimmäisestä dokumentoidusta moniavioisesta avioliitosta Louisa Beamanin kanssa 5. huhtikuuta 1841. Joseph Smith kertoi saaneensa sinetöintiavaimet ”sinetöidäkseen” pariskunnat iankaikkiseen avioliittoon 3. huhtikuuta 1836. On kuitenkin vähemmän tiedetty asia, että kirkon johtajat harjoittivat moniavioisuutta jo ennen tätä. Vasta tämän jälkeen vuonna 1843 Joseph kirjoitti ilmoituksen moniavioisuudesta, joka nykyisin tunnetaan Opin ja Liittojen kirjan 132 luvussa. Tässä kirjoituksessa on tarkoitus käydä läpi erilaisia tapahtumia ja väitteitä, ennen annettua moniavioisuusilmoitusta ja sen jälkeen, joita Josephia vastaan esitettiin alkaen vuodesta 1827, jolloin hän meni naimisiin, aina hänen kuolemaansa eli vuoteen 1844 asti.

Joseph Smithin kirjoittaman kahdennentoista uskonkappaleen mukaan kaikkien tulee olla kuuliaisia esivallalle ja tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia.[1] Illinoisin osavaltiossa tuli vuonna 1833 voimaan laki, joka kielsi moniavioisuuden tai kaksinnaimisen. Rikoksesta seurasi miehelle, joka otti toisen vaimon, 1000 dollarin sakko ja kaksi vuotta vankeutta. Avioliitonomaisissa seksuaalisessa suhteessa elämisestä tuli kuusi kuukautta vankeutta ja 200 dollarin sakot. Jos teko toistui, rangaistus tuplaantui jokaisesta kerrasta.[2]

Avioliiton ulkopuoliset suhteet ja moniavioisuus oli kiellettyä Yhdysvalloissa, joten moniavioisuuden harjoittaminen oli lain mukaan rikos. Joseph Smith ilmeisesti ajatteli, että Jumalan lait ovat korkeampia kuin maan lait.

Opin ja Liittojen kirjan 26:2 mukaan ”kaikki kirkossa tulee tehdä yhteisellä suostumuksella”. Tätä kutsutaan yhteisen suostumuksen laiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi pyhän kirjoituksen tai ilmoituksen tulee myös olla kaikkien jäsenten hyväksymä, jotta se olisi kirkon virallista oppia ja pyhää kirjoitusta.[3] Tämän mukaan ennen virallista ilmoitusta ja hyväksyntää olevat ilmoitukset eivät olisi virallista oppia. Joseph Smith sai kuitenkin erilaisia ilmoituksia moniavioisuutta koskien aina vuodesta 1831 lähtien,[4] joita ei kuitenkaan ilmoitettu tai hyväksytty viralliseksi opiksi. Joseph puhui hyvin usein ja vapaamuotoisesti ”Herran nimessä”, milloin mistäkin asiasta, mutta joista ei koskaan tullut sen kummemmin mitään virallista oppia. Brigham Young teki moniavioisuuden viralliseksi vasta Utahissa vuonna 1852.[5] Silti Opin ja liittojen kirjassa moniavioisuus oli kiellettyä aina vuoteen 1876 asti, joten pyhien kirjoitusten kaanon ja käytäntö olivat siten pitkään ristiriidassa.

Ensimmäinen viittaus moniavioisuuteen tuli vuoden 1831 paikkeilta, jolloin Joseph kehoitti lähetyssaarnaajia ottamaan intiaaneja moniavioisiksi vaimoiksi, jotta heidän jälkeläisistään voisi tulla valkoisia ja kauniskatsantoisia, kuten Mormonin kirjassa opetetaan.

Seuraava osa: Smithin monet naiset, osa 1[1] www.mormon.org/mormonorg/fin/uskomme-perusasioita/j%C3%A4senet-kristuksen-kirkossa/uskonkappaleet.html
[2] Revised Laws of Illinois, sivu 198 – 199; https://exploringmormonism.com/polygamy-timeline/
[3] Not only are Church officers sustained by common consent, but this same principle operates for policies, major decisions, acceptance of new scripture, and other things that affect the lives of the Saints. https://www.lds.org/manual/doctrine-and-covenants-student-manual/sections-21-29/section-26-the-law-of-common-consent?lang=eng. Elder Bruce R. McConkie explained that “administrative affairs of the Church are handled in accordance with the law of common consent. This law is that in God’s earthly kingdom, the King counsels what should be done, but then he allows his subjects to accept or reject his proposals. Unless the principle of free agency is operated in righteousness men do not progress to ultimate salvation in the heavenly kingdom hereafter. Accordingly, church officers are selected by the spirit of revelation in those appointed to choose them, but before the officers may serve in their positions, they must receive a formal sustaining vote of the people over whom they are to preside. Mormon Doctrine pp. 149-150
[4] Joseph kehoitti lähetyssaarnaajia ottamaan intiaaneja moniavioisiksi vaimoiksi, jotta heidän jälkeläisistään voisi tulla valkoisia ja kauniskatsantoisia, kuten Mormonin kirjassa sanotaan. Ezra Booth letter, Ohio Star (Ravenna, Ohio), 8 December 1831
[5] Minutes of conference : a special conference of the elders of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints assembled in the Tabernacle, Great Salt Lake City, August 28th, 1852, 10 o'clock, a.m., pursuant to public notice". Deseret News Extra. 14 September 1852. p. 14

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti