tiistai 1. marraskuuta 2016

Moniavioisuuden historia 1: Esipuhe

Tämä on ensimmäinen osa artikkelisarjaa moniavioisuudesta mormonismissa.

Tässä artikkelisarjassa on tarkoitus käsitellä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa, jäljempänä kirkko, koskevaa moniavioisuuden syntyvaiheita. Kirkon presidentti Gordon B. Hickleyltä kysyttiin vuonna 1998 haastattelussa moniavioisuudesta. Hän vastasi, että ”kirkolla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, jotka harjoittavat moniavioisuutta… Jos kukaan meidän kirkon jäsenen havaitaan harjoittavan moniavioisuutta, heidät erotetaan.” On yleisesti tiedossa, että moniavioisuutta harjoitettiin kirkossa yli 100 vuotta sitten. Kuitenkaan rivijäsenellä, kirkon ulkopuolisista ihmisistä puhumattakaan, ei yleensä ole tietoa moniavioisuuden alkuperään sen harjoittamisen tai lopettamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Lähetyssaarnaajat eivät kerro mahdollisille käännytettäville moniavioisuudesta, ellei siitä kysytä heiltä suoraan.

Moniavioisuudesta puhuttaessa sille saatetaan esittää rivijäsenten toimesta erilaisia enemmän tai vähemmän järkiperäisiä perusteluja. Tällaisia ovat 1) naisia oli tuolloin enemmän tai naispuoliset lesket hyötyivät miehestä, koska naisten asema oli juridisesti tuolloin heikompi 2) moniavioisuutta harjoitettiin vasta Utahissa ja matkalla kuolleet naiset saivat itselleen miehen, joka pitäisi heistä huolta 3) moniavioisuus ei ollut rikos tuohon aikaan Yhdysvalloissa 4) moniavioisuus oli nopea keino kasvattaa jäsenmäärää 5) moniavioisuus tuli palautuksena raamatullisen tavan harjoittamisesta 6) Moniavioisuus oli Jumalan ilmoitus. Näistä perusteluista kirkon virallisena oppina voidaan pitää kohtia 5 ja 6. Mormon.org nettisivulla kerrotaan kuinka joinakin aikoina Herra käskee kansaansa harjoittamaan moniavioisuutta. Hän esimerkiksi antoi tämän käskyn Abrahamille, Iisakille, Moosekselle, Daavidille ja Salomolle. Myös Mormonin kirjassa kerrotaan, että joinain aikoina Herra käskee harjoittamaan moniavioisuutta herättääkseen siementä. [1]

Kirkon painamassa materiaalissa, jota opiskellaan sunnuntaisin, ei käsitellä moniavioisuutta. Instituutissa, joka on kirkossa syvällisempi koulutusohjelma, käsitellään moniavioisuutta pintapuolisesti. Kirkko on viime aikoina julkaissut verkkosivuillaan esseitä koskien moniavioisuuden harjoittamista,[2] joiden avulla kirkko pyrkii tuomaan moniavioisuudesta oman näkökulmansa esiin ja esittämään sen jollain tavalla hyväksyttävänä käytäntönä.

Tässä blogissa käydään jokseenkin aikajärjestyksessä läpi tapahtumia koskien moniavioisuuden alkuhetkiä. Joseph Smithillä on keskeinen rooli moniavioisuudesta kerrottaessa ja siksi keskitymme paljon häneen.

Seuraava osa: Joseph Smithin nuoruuden ympäristö


[1] https://www.mormon.org/faq/topic/polygamy/question/practice-of-polygamy; Oppi ja Liitot 132:1; Jaakob 2:27-30; Virallinen julistus 1
[2] https://www.lds.org/topics/plural-marriage-in-the-church-of-jesus-christ-of-latter-day-saints?lang=eng#1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti