tiistai 1. marraskuuta 2016

Moniavioisuuden historia 13: Smith kieltää huhut moniavioisuudesta

Tämä on osa artikkelisarjaa moniavioisuudesta mormonismissa. Teksti on jatkoa artikkelille Kiristäminen, peittely ja salailu.

Tuon aikaisessa Opin ja liittojen kirjassa tuomittiin moniavioisuus:

Sikäli kun tätä Kristuksen kirkkoa on syytetty haureuden rikoksesta ja moniavioisuudesta, me julistamme, että me uskomme, että yhdellä miehellä tulisi olla yksi vaimo; ja yhdellä naisella vain yksi aviomies, paitsi kuolemantapauksessa, jolloin toisella on oikeus mennä uudestaan naimisiin.[1] 

Joseph viittasi moniavioisuuden kieltävään jakeeseen kirkon virallisessa julkaisussa Times and Seasons -lehdessä: ”Tämä on ainoa sallittu sääntö kirkossa”.[2] Hän toisti tämän julistuksen uudestaan vuonna 1842 Times and Seasons -lehdessä ja kiisti kaikki syytökset moniavioisuuden harjoittamisesta.[3]

Kirkon Times and Seasons -lehdessä moniavioisuus kiistettiin jyrkästi. ”Meitä syytetään moniavioisuuden harjoittamisesta.. Tämä on valheellista, kuten myös moni muu naurettava väite, joita on esitetty meitä vastaan.. me teemme mitä muut eivät tee, eli teemme niin kuin sanomme.”[4]

Augustine Spencer kirjoitti kuinka ”Joseph ryyppäsi, mässäili kiroili ja juhli yömyöhään kuuden tai seitsemän nuoren vaimonsa kanssa.” Tämä kirje kiersi jäsenten keskuudessa.[5] Joseph Smith eli tuolloin todistettavasti Mansion House hotellissa samaan aikaan usean nuoren naisen kanssa, jotka olivat hänen vaimojaan. Josephin omasta päiväkirjasta myös tulee ilmi, että hän käytti alkoholia välittämättä viisauden sanan ilmoituksesta.[6] Mansion Housen tapahtumia käsitellään lisää myöhemmin.

Yrittäessään hillitä ja kumota huhuja salaisesta moniavioisuuden harjoittamisestaan Joseph pyysi 31 todistajaa allekirjoittamaan valaehtoisen todistuksen, joka julkaistiin Times and Seasons -lehden lokakuun numerossa ja jossa vakuutettiin, ettei Joseph harjoittanut moniavioisuutta. Viitaten yllä mainittuun OL 101:4 kohtaan, nämä todistajat väittivät seuraavaa:

“...emme tiedä mitään muuta sääntöä tai avioitumistapaa kuin sen, mikä on julkaistu kirjassa Oppi ja Liitot. ”

Tämän valaehtoisen todistuksen ongelma oli siinä, että sen allekirjoittajista useat olivat salaa itse moniavioisia tai tiesivät Josephin moniavioisuudesta allekirjoittaessaan tuon todistuksen. Tosiasiassa Eliza R. Snow, joka oli yksi allekirjoittaneista, oli Joseph Smithin moniavioinen vaimo. Joseph ja Eliza olivat menneet naimisiin kolme kuukautta aiemmin 29. kesäkuuta 1842. Kaksi tulevaa apostolia, John Taylor ja Wilford Woodruff, olivat hyvinkin tietoisia Josephin kulissien takaisesta moniavioisuudesta allekirjoittaessaan todistuksen.

 Bishop Whitney, myös yksi allekirjoittaneista, oli henkilökohtaisesti vihkinyt tyttärensä Sarah Ann Whitneyn Josephin moniavioiseksi vaimoksi muutamaa kuukautta aiemmin 27. heinäkuuta 1842. Whitneyn vaimo ja Sarahin äiti Elizabeth (myös yksi allekirjoittaneista) oli seremonian todistajana.

Joseph todennäköisesti pyysi moniavioisia vaimojaan ja ystäviään, jotka tiesivät hänen salaisesta moniavioisuudestaan tai polyandriastaan, valehtelemaan ja antamaan väärän valan julkisessa, valaehtoisessa todistuksessa siitä, että Joseph ei ollut moniavioinen?

Huhut moniavioisuudesta kiirivät ympäri maata, joten Joseph Smith päätti koventaa panoksia lähettämällä 380 vanhinta lähetystyöhön ympäri yhdysvaltoja kertomaan ihmisille kuinka hän ei ole moniavioinen. Vanhinten tuli jättää perheensä ja kotinsa sekä matkustaa tuhansia kilometrejä jakaen valaehtoisia todistuksia, sertifikaatteja ja heidän tuli kertoa oma todistuksensa, että Joseph Smith ei ole moniavioinen. Joseph Smith sanoi puhujankorokkeelta isolle joukolle jäseniä: ”profetoin Herran Jeesuksen nimessä jonka palvelija olen, että he tulevat menestymään lähetystyössään.” [7]

Moni kirkon jäsen kuuli huhuja ja jotkut seurasivat niiden kertomaa esimerkkiä profeetasta. Vuonna 1844 Joseph ja Hyrum ilmoittivat kirkon jäsenen Hiram Brownin erottamisesta ”moniavioisuuden saarnaamisesta ja muista vääristä ja korruptoituneista opeista..” [8]

Sidney Rigdon oli ollut profeetan luottomies ja neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa ja jonka tytärtä Nancyä Joseph oli yrittänyt painostaa vaimokseen. Sidney vastusti moniavioisuutta ja julkaisi vuonna 1844 Messanger and Advocate lehdessä:

”Kaksitoista[apostolia] ja heidän kannattajat ovat pyrkineet jatkamaan henkivaimous -liiketoimia.. ja ovat menneet mitä häpeällisiin ja epätoivoisiin toimenpiteisiin pitääkseen sen poissa julkisuudelta. Ensiksi loukaten viattomia naisia ja kun he kieltäytyivät tästä loukkaavasta pyynnöstä, nämä hirviöt ihmishahmossa hyökkäsivät näiden naisten kimppuun tuhoamalla heidän maineensa valehtelemalla ja vannomalla vääriä todistuksia, monen miehen avulla, jotka auttoivat tuhoamaan heidät, joita oli loukattu, ja kaikki tämä vain siksi, että he pystyisivät pitämään nämä korruptoituneet käytännöt piilossa maailmalta.”[9]

Seuraava osa: Joseph valehtelee Emmalle[1] 1835 Doctrine and Covenants, C1, p. 251 (1835)
[2] Times and Seasons, vol. 3, p. 909 (1842)
[3] Times and Seasons, vol. 3, p. 939 (1842)
[4] Times and Seasons, v. 4, p. 143
[5] History of The Church, Vol 3, sivu 354 - 355
[6] June 1, 1844 journal entry Joseph Smith mentions that he stopped in and "drank a glass of beer at Moesser's".
[7] Dean C. Jessee, The Papers of Joseph Smith 2:447, LOCATION: Nauvoo, IL SOURCE: LDS History of the Church 5:131132; RLDS History of the Church 2:613; ; see also Dean C, Jessee, The Papers of Joseph Smith
[8] Times and Seasons, vol. 5, p. 423 (1844)
[9] Richard S. Van Wagoner, "Sarah Pratt: The Shaping of an Apostate" Dialogue 19 (Summer 1986), sivu 83

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti