tiistai 1. marraskuuta 2016

Moniavioisuuden historia 5: Smithin monet naiset, osa 2

Tämä on osa artikkelisarjaa moniavioisuudesta mormonismissa. Teksti on jatkoa artikkelille Smithin monet naiset, osa 1.

Vienna Jacques

Huhut Josephin Smithin seksuaalisesta käyttäytymisestä moninkertaistuivat Kirtlandissa, Ohiossa, vuosina 1832 – 1835. Benjamin Winchester, joka oli profeetta Joseph Smithin läheinen ystävä, kertoi Joseph Smithiä kohtaan Kirtlandissa esitetyistä skandaalimaisista syytöksistä ja irstailevasta käytöksestä, joista keskusteltiin erityisesti naisten keskuudessa. Josephin nimi yhdistettiin skandaalinomaisiin suhteisiin kahdessa tai kolmessa eri perheessä.[1] Marinda Nancy Johnsonin lisäksi Benjamin Winchester saattoi viitata Vienna Jacquesiin ja Fanny Algeriin tämän neljän vuoden ajanjaksona.

Kun Vienna Jacques asui Kirtlandissa Smithien luona vuonna 1833, palvelijatar Polly Beswick kertoi, Joseph Smithin sanoneen, että hänellä oli ilmoitus maata Vienna Jacquesin kanssa, joka asui heidän perheensä luona. Joseph nousi ylös joinain öinä ja meni Viennan sänkyyn. Polly kertoi mitä tapahtui, kun Emma huomasi Josephin menneen Viennan sänkyyn: ”Emma hermostui, huusi, raivosi ja syyti loukkauksia. Joseph sulki niissä tapauksissa itsenä huoneeseen ja rukoili ilmoitusta. Kun hän tuli ulos, hän väitti saaneensa sellaisen ja kertoi sen Emmalle, jolloin hän lopulta rauhoittui.”[2] [3]

”Neiti Hill”

Martin Harris muisteli kolmatta tapausta Kirtlandin ajoilta: ”Suunnilleen vuonna 1833” Josephin ”palvelustyttö” [Neiti Hill] väitti, että profeetta ”oli tehnyt hänelle asiattomia ehdotuksia, jotka aiheuttivat melkoista keskustelua ihmisten keskuudessa.” Kun Smith tuli Harrisin luo kysymään neuvoa, Harris oletti, että tarinalla ei olisi mitään perää ja kehoitti olemaan huomioimatta tyttöä, sillä hän on täynnä paholaista ja hän vain halusi tuhota Jumalan profeetan”. ”Smith kuitenkin antoi ymmärtää, että tytön tarinassa olisi enemmän totuutta, kuin satua.” Tällöin Harris sanoi, ettei hän halua olla missään tekemisissä asian kanssa, ja Smithin tulisi päästä eroon asiasta parhaalla katsomallaan tavalla.[4]

William E. McLellin, entinen mormoniapostoli, kertoi tämän tapahtuman yksityiskohtia, mukaan lukien, kuinka Joseph ratkaisi ”asian” Emman kanssa. Kirjoittaessaan heidän vanhimmalle pojalleen Joseph Smith III:lle vuonna 1861, McLellin kertoi: Sinun äitisi (jos hän tuntee tarvetta) voi antaa sinulle synkän luettelon [tapahtumista], jotka yltävät niin pitkälle kuin sinun syntymääsi asti.” [1832].[5] Vuonna 1872 kirjeessään, McLellin aloitti neiti Hill:n tapauksella:

”Vierailin sinun äitisi ja perheesi luonna vuonna 1847 [28. elokuuta], ja keskustelimme pitkään hänen kanssaan, kun hän oli vetäytynyt Mansion Houseen Nauvoossa. En pyytänyt häntä kertomaan, vaan kerroin hänelle joitain asioita, joita olin kuullut. Emma vahvisti nämä asiat tosiksi. Tohtori F. G. Williams toimi [lääkärinä] kanssani Clay Countyssä vuoden 1838 lopussa. Hän kertoi, että syntymäsi aikaan [6. marraskuuta, 1832] isäsi suoritti aktin neiti Hill:n kanssa, joka oli palvelustyttö… Sopiakseen asian Emman kanssa, Joseph kutsui tohtori Williamsin ja Sidney Rigdonin paikalle. Emma kuvaili heille mitä oli tapahtunut. Joseph huomasi jääneensä kiinni ja tunnusti nöyrästi ja aneli anteeksiantoa. Emma ja muut antoivat hänelle anteeksi. Hän [Emma] kertoi minulle, että kertomus oli tosi!!!”[6] [7]

Fanny Alger

Kirtlandissa vuonna 1835 aikoihin Smithien kotona asusti 16-vuotias palvelustyttö nimeltä Fanny Alger. Entinen apostoli McLellin kertoi keskustelustaan Emman kanssa:

”Lisäksi, kerroin hänelle [Emmalle], että olin kuullut kuinka yhtenä yönä hän ihmetteli missä Joseph ja Fanny olivat, koska heitä ei näkynyt missään. Emma meni talon lähellä olevan ladon luo ja näki Fannyn ja Josephin ladossa kahdestaan. Hän katsoi seinän raosta ja näki seksuaalisen aktin!!! Hän kertoi minulle, että tarina oli tosi.”[8]

Tätä tukee myös Benjamin Johnson todistus, että kun Fanny asui heidän perheen luonaan, Fannya ja Josephia vakoiltiin, ja heidät löydettiin kahdestaan.[9]

Emma ilmeisesti tunsi Josephin luonteen näissä asioissa ja ilmeisesti siksi pyrki seuraamaan ja vakoilemaan tätä. Emma ajoi Fanny Algerin kotoaan ulos keskellä yötä. Varapresidentti Oliver Cowdery kertoi, että hän sai tietää tapahtumista Josephilta itseltään ja hän [Joseph] luottautui Oliverille ja kertoi, että ”hän oli tunnustanut Emmalle” pyytäen hänen anteeksiantoaan.[10] Benjamin F. Johnson sanoi myöhemmin, että Algerin tapaus ”oli yksi luopumuksen ja häiriön syistä Kirtlandissa, vaikkakin aiheesta sanottiin vain vähän julkisesti.”[11]

Fanny Brewer niminen nainen, joka kävi Kirtlandissa vuonna 1837, havaitsi suurta kiihtymystä profeettaa kohtaan, liittyen laittomaan sukupuolisuhteeseen hänen ja nuoren orpotytön kanssa, joka asui hänen perheensä luona ja hänen suojeluksessaan.[12]

Oliver Cowdery oli luultavasti ensimmäinen, joka julkisesti puhui Algerin suhteesta. Marraskuussa 1837, hän ”syytti Josephia huorinteosta” keskustelussaan Georg W. Harrisin ja apostoli David W. Pattenin kanssa.[13] Kirjeessään veljelleen Warren Cowderylle 21. tammikuuta, vuonna 1838, Oliver oli suorasanainen. Hän viittasi Josephin tekoon ”likaisena, vastenmielisenä, inhottavana suhteena hänen ja Fanny Algerin välillä”.[14] Oli selvää, että Cowdery oli menettänyt luottamuksena läheiseen kollegaansa. Huhtikuun 12 päivä 1838, Oliver erotettiin kirkosta yhdeksän syytöksen perusteella, joista yksi oli ”pyrkimys tuhota presidentti Joseph Smith Jr:n luonne väärin vihjailemalla, että hän olisi syyllistynyt huorintekoon.”[15]

Jotkut mormonitutkijat ovat väittäneet, että Fanny Alger olisi ollut Josephin ensimmäinen moniavioinen vaimo.[16] Heidän kuitenkin, tulisi vakuuttavasti selvittää seuraavat ongelmat. (1) Avioliitto/sinetöinti seremonioista ei ole tallennettuja asiapapereita tai muistioita. (2) Todistajia ei ollut paikalla. (3) Ei ole olemassa tekstejä ilmoituksista, jotka olisivat sallineet moniavioiset avioliitot. Joseph Smith on saattanut puhua moniavioisuudesta Kirtlandissa, mutta ei ole olemassa näyttöä tai todisteita, että hän harjoitti sitä ennen kuin vasta 5 huhtikuuta, vuonna 1841 Nauvoossa. (4) MAP-kirkko uskoo Joseph Smithin saaneen sinetöintiavaimet ”sinetöidäkseen” pariskunnat iankaikkiseen avioliittoon vasta 3. huhtikuuta 1836, eikä aikaisemmin.[17] (5) Alger lähti osavaltiosta ja hylkäsi neuvon olla menemättä ei-mormonin kanssa naimisiin, se oli jotain jota ei voisi odottaa moniavioiselta vaimolta.[18]

Historioitsija Lawrence Fosterin mukaan aikalainen evidenssi viittaisi vahvasti siihen, että Joseph ja Fanny olivat seksisuhteessa ja todistusaineisto osoittaisi, että Smith tai hänen lähipiiri ei pitänyt sitä avioliittona.[19] On kuitenkin paljon todisteita, joiden mukaan Fanny Alger olisi saattanut olla Josephin yksi ensimmäisistä moniavioisista vaimoista vaikkakaan Josephilla ei oletettavasti tuolloin vielä ollut sinetöimisvaltuutta eikä ilmoitusta moniavioisuudesta. [20] Tästä huolimatta Josephin ja ala-ikäisen Fanny Algerin suhdetta tai avioliittoa voidaan perustellusti pitää ongelmallisena. Kyseessä ei ollut tasaveroinen suhde, koska toinen oli aikuinen ja toinen vielä nuori tyttö. Joseph oli lisäksi Fannyn hengellinen johtaja ja työntantaja. Lisäksi Emman tietämättömyyttä suhteesta tai avioliitosta voidaan pitää ongelmallisena.

Seuraava osa: Smithin monet naiset, osa 3[1] Qtd. in Richard S. VanWagoner; Mormon Polygamy, 4; see Benjamin Winchester, "Primitive Mormonism" The Daily Tribune (Salt Lake City), September 22, 1889.
[2] Mrs. Warner Alexander, Statement [1886], original in Stanley A. Kimball Papers, Southern Illinois University; typescript in Linda King Newell Collection, MS 447 Box II, fd. 3, Special Collections, Marriott Library, University of Utah. The editorial marks /./ indicates words added.
[3] Vuosia myöhemmin, kun Joseph Smithin poika Joseph III haastatteli Viennaa, tämä kertoi, että apuyhdistyksessä keskusteltiin henkivaimous-opista, mutta hän ei uskonut sen olevan oppia. Tämä viittaisi siihen että kyseessä olisi ollut avioliiton ulkopuolinen irtosuhde.
[4] Martin Harris Quoted in Anthony Metcalfe, ca. 1873, Ten Years before the Mast (Malad ID: Author, 1888), 72.
[5] William E. McLellin to Joseph Smith III, January 10, 1861, Library-Archives, Community of Christ (RLDS), emphasis in original.
[6] bid., July 3, 1872. Fanny Alger was born September 20, 1816, making her nineteen years old; see Todd Compton, In Sacred Loneliness, 26, 642.
[7] William McLellin saattoi sekoittaa Miss Hillin ja Fanny Algerin keskenään siten Fanny Alger ja Miss Hill saattoivat olla sama henkilö. Katso myös Mormon Enigma, Emma Smith, sivu 66.
[8] William E. McLellin to Joseph Smith III, July 3, 1872; Library-Archives, Community of Christ (RLDS), emphasis added.
[9] https://exploringmormonism.com/polygamy-timeline/
[10] Donald Q. Cannon and Lyndon W. Cook, eds., Far West Record: Minutes of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1830-1844 (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1983), 167.
[11] Dean R. Zimmerman ed., I knew the Prophets: An analysis of the Letter of Benjamin F. Johnson to George F. Gibb, Reporting Doctrinal Views of Joseph Smith and Brigham Young (Bountiful, Utah: Horizon Publishing Co., 1976), 39.
[12] Van Wagoner, Mormon Polygamy: A History, sivu 8
[13] Cannon and Cook, Far West Record, 167.
[14] Oliver Cowdery to Warren Cowdery, January 21, 1838. Original in Huntington Library, copy in LDS Church History Library, Salt Lake City, Utah.
[15] Cannon and Cook, Far West Record, 162-63.
[16] Compton, In Sacred Loneliness, sivut 25 - 40 ; Brian C. Hales, Joseph Smith's Polygamy 3 vols. (Salt Lake City: Greg Kofford Books, 2013), 1:93.
[17] Katso OL 110:13-16. Nämä jakeet eivät mainitse konseptia “sinetöidä”, ”sitoa” tai ”erottaa”. See LDS D&C 110:13-16. These verses, however, do not mention either the concept or the words "seal," "bind" or "loose."
[18] Grant Palmer, Sexual allegations of Joseph Smith.
[19] Lawrence Foster, "Review of Todd Compton, In Sacred Loneliness: The Plural Wives of Joseph Smith, Dialogue: A Journal of Mormon Thought 33 (Spring 2001): 184–86.
[20] http://josephsmithspolygamy.org/common-questions/fanny-alger-2/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti